Építési szolgáltatások

Fejlesztő ABC – jegyző

Ez az üzleti ügyek papjának egy formája. Végül formalizálja a jó kapcsolatokat. A fejlesztők tudják ezt.

Jegyző (etym. öntsön. notarius, korábban Lengyelországban jegyző) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Ügyvéd, aki a törvény alkalmazásával foglalkozik. Bizonyos mértékben jogi segítséget is nyújt.

Közjegyzői pozíció a lengyel jogrendszerben
A közjegyző az igazságügyminiszter által kinevezett ügyvéd, aki felhatalmazással rendelkezik közjegyzői okiratok készítésére és erre, egyéb közjegyzői tevékenység végzésére. A közjegyzők tevékenységét többek között a 14 február 1991 évi közjegyzői törvény. A közjegyzőkről szóló törvény szerint a közjegyző a közbizalom körébe tartozó személy, élvezve a köztisztviselők által élvezett védelmet. A közjegyzők fontos funkciói a jogi ügyletekben magukban foglalják a per korlátozását azáltal, hogy biztosítják a hivatásos ügyvéd által felügyelt szerződéses tevékenységeket., gondoskodni az elkészített dokumentumok formai és jogi helyességéről, figyelembe véve azon személyek jogrendjét és akaratát, akik nevében meghatározott közjegyzői tevékenységet végez.