Építési szolgáltatások

ÉPÍTÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Felépítmény, egy épület objektumának bővítését vagy rekonstrukcióját meg kell előzni a meglévő szerkezeti elemek teherbírásának és műszaki állapotának vizsgálatával, figyelembe véve az altalajt.

A helyiségeket körülvevő falaknak meg kell felelniük az előírásokban és szabványokban meghatározott hő- és hangszigetelési követelményeknek, és ha szükséges, gázzáró, és hozzá kell igazítani az épület környezeti viszonyaihoz és használatához.

A mennyezeteket akusztikus szigeteléssel és az ütőhangok csillapításával kell jellemezni, ezenkívül a külső falak csatlakozásait az egyes mennyezetek szintjén úgy kell kialakítani, hogy biztosítsák a tömítést és az akusztikus szigetelést, és megakadályozzák a tűz és a füst terjedését az egyik emeletről a másikra..

A tető alakja és a tető lejtése az éghajlati viszonyoktól függ, építészeti tervezés és az alkalmazott burkolat típusa. Tetők a fenti magasságú épületekben 15 A talajszint felett m legyen olyan lejtő, amely lehetővé teszi a víz elvezetését a belső lefolyócsövekbe. Egy különálló épületben, amelynek magassága legfeljebb 4,5 m és a tető területe 100 m2, nem szabad ereszcsatornákat és lefolyókat készíteni, feltéve, hogy az eresz megfelelő alakú.

Az épület függőleges és vízszintes kommunikációjának elrendezését hozzá kell igazítani a közüzemi és ürítési igényekhez, és lehetővé kell tennie a bútorok és hordágyak kényelmes szállítását vízszintes helyzetben. Legalább feltételezzük a lépcsősor és a családi házakban történő leszállás hasznos szélességét 80 cm, míg a többcsaládos épületekben ezek a szélességek: futás 120 cm, leszállás 150 cm. A családi házak lépcsőmagassága nem lehet nagyobb, mint 19 cm, és többcsaládos házakban 17,0 cm.

A belső lépcsők hajlásának hajlásának meg kell felelnie a képlet által meghatározott feltételnek

2h + s = 60 ÷ 65 cm, ahol h - lépésmagasság, s - lépés szélessége.