Építési szolgáltatások

Az épületek tűzállósági osztályai

Az épületet és a hozzá kapcsolódó berendezéseket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tűz keletkezzen:
— nośność konstrukcji przez założony czas,
— ewakuację ludzi,
— prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie obiekty.

Épületek, alkatrészeik vagy helyiségeik funkciójukból adódóan veszélyeztető emberként vannak besorolva:
— ZL I — budynki użyteczności publicznej lub ich części, ahol az emberek több mint csoportokban tartózkodhatnak 50 emberek,
— ZL II — budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, például.: kórházak, żłobki, iskola előtt,
— ZL III — szkoły, irodaépületek, diákházak, bentlakásos iskolák, hotele, egészségügyi központok, nyitott orvosi klinikák, szanatóriumok, kereskedelmi helyiségek–szolgáltatás, amelyben addig tartózkodhat 50 emberek, laktanya, Számvevőszék helyiségei, börtönök és más hasonló létesítmények,
— ZL IV — budynki mieszkalne,
— ZL V — archiwa, múzeumok és könyvtárak.

A tűzterheléstől vagy az emberi veszélyességi kategóriától függően az épület öt tűzállósági osztályát állapították meg, sorrendben a legmagasabbtól a legalacsonyabbig és betűkkel jelölve: A, B, C, Meghal. Az épület előírt tűzállósági osztálya, egy ZL kategóriába tartozik, tömböt ad meg.

Az épületek szükséges tűzállósági osztályai.

tmp646b-1A minimális tűzállósági osztály követelményeit az egyes tűzállósági osztályok határozzák meg (percek alatt) épületelemek a táblázat szerint.

Minimális tűzállóság

tmp646b-2R - tűzterhelhetőség (percek alatt), az épületelemek tűzállósági osztályainak meghatározására vonatkozó elvek alapján a lengyel szabvány szerint határozta meg,
E - tűz integritása (percek alatt), a fentiek szerint határozta meg,
I - tűzszigetelés (percek alatt), a fentiek szerint határozta meg,
(-) - nem igényel követelményeket.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, a kritériumoknak is meg kell felelnie
tűz teherbírása (R) oszlopban foglalt követelmények szerint. 2 én 3 az épület adott tűzállósági osztályára.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, szentjánosbogarak, tetőablakok és tetőablakok (§-ra figyelemmel 218), ha a tető lejtőjén lévő nyílások nem foglalnak el többet 20% annak felülete.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E l 60, a csúszókamrák ajtajaihoz - E l 30.