Byggingarþjónusta

Hönnuður ABC – lögbókanda

Það er form prests viðskiptamála. Það formaliserer að lokum góð sambönd. Hönnuðir vita þetta.

Lögbókandi (etym. hella. lögbókari, áður í Póllandi lögbókanda) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Hann er lögfræðingur sem býr til verknað við beitingu laganna. Að vissu leyti veitir það einnig lögfræðilega aðstoð.

Staða lögbókanda í pólska réttarkerfinu
Lögbókandi er lögfræðingur skipaður af dómsmálaráðherra sem hefur heimild til að semja þinglýsingar og vegna þess, til að sinna annarri þinglýsingu. Starfsemi lögbókenda er meðal annars stjórnað af lögum um 14 Febrúar 1991 árs lög um lögbókendur. Samkvæmt lögunum um lögbókendur er lögbókandi traustur almennings, njóta þeirrar verndar sem opinberir embættismenn njóta. Mikilvæg störf lögbókenda í löglegum viðskiptum fela í sér að takmarka málaferli með því að tryggja samningsstarfsemi sem er undir eftirliti faglegs lögfræðings., að sjá um formlega og lagalega réttmæti undirbúinna skjala, með hliðsjón af réttarskipan og vilja einstaklinga fyrir hönd þeirra sem hann framkvæmir tiltekna lögbókanda.