Bouwdiensten

Duurzaamheid van de constructie

Gebouwen en bouwconstructies zouden dat moeten doen, gedurende de verwachte levensduur onder gespecificeerde omgevingsomstandigheden en met goed onderhoud, overeenkomen met het beoogde doel.

Bij het bepalen van de duurzaamheid van bouwconstructies moet rekening worden gehouden met de omgevingsomstandigheden, waaraan de structuur zal worden blootgesteld, en de locatie van het structurele element in de constructie en de methode van bescherming tegen ongunstige factoren.

Voor bakstenen gebouwen zijn de omgevingscondities onderverdeeld in vijf klassen:

— Klasa 1: droge omgeving - interieurs van woon- en kantoorgebouwen, evenals de binnenlagen van diepwanden die niet onderhevig zijn aan vocht.

Voorzichtigheid: Rang 1 alleen dan van toepassing, wanneer de muur of zijn onderdelen tijdens de bouw niet langdurig aan ongunstige omgevingsomstandigheden worden blootgesteld.

— Klasa 2: vochtige binnenomgeving of buitenomgeving inclusief elementen in niet-agressieve grond of water.

— Klasa 3: vochtige omgeving met vorst- en dooimiddel.

— Klasa 4: zeewateromgeving - elementen die geheel of gedeeltelijk in zeewater zijn ingebed, elementen die zich in de spatzone of in de met zout verzadigde lucht bevinden.

— Klasa 5: chemisch agressieve omgeving (gas-, vloeibaar of vast).

Voor betonnen constructies, gewapend beton en voorgespannen blootstellingsklassen afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.