Bouwdiensten

Manieren om het tuinreservoir van water te voorzien, deel 2

Elke tank moet voldoende bescherming hebben waardoor het wateroppervlak boven de ontworpen hoogte kan uitstijgen en buiten de oevers kan stromen. Het water van natuurlijke reservoirs stroomt, na het overschrijden van de door de stuw geregelde hoogte, gewoonlijk in kanalen of andere oppervlaktewaterinlaten.. Bij een overloop stroomt het water in de kunstmatige tanks in speciaal daarvoor gemaakte leidingen. Het is vereist om dergelijke geleiderdoorsneden vast te stellen, om ervoor te zorgen dat overtollig water wordt afgevoerd uit een hevige storm. De rand van de overlooppijpen dient ter hoogte van de ontworpen grondwaterspiegel te worden geplaatst. De draden zijn open (ze hebben geen klep) en zijn aangesloten op de riolering of regenwaterafvoer. Leidinginlaten moeten worden beschermd tegen het binnendringen van verschillende verontreinigingen die op het water drijven. Sifons worden meestal als dergelijke bescherming gebruikt. De inlaat van de overlooppijp kan in het centrale deel van de tank worden geplaatst, Meestal wordt het echter in de muur geplaatst die als oeverversterking dient.

Tuin tanks, waarin baden van het waadtype worden overwogen, hiervoor goed aangepast moeten zijn. De waterdiepte in het kustgedeelte mag niet meer dan enkele centimeters bedragen, en de val van de bodem moet zacht zijn. Het oppervlak van de bodem en de elementen die de oeverversterking vormen, moeten zo glad mogelijk zijn. Het oppervlak van het kustgebied dient voldoende glad te zijn, hard, verstevigd of met gras begroeid, met een doorlatende ondergrond. Om hygiënische redenen moet het baden in kleine tanks in stilstaand water worden beperkt. Om met water en in het water te spelen, is het beter om speciale kinderbaden te bouwen,waar het water constant in beweging is, het zorgt niet alleen voor betere hygiënische omstandigheden, maar ook leuker.

Bij grote reservoirs bedoeld voor watersport, zoals, bijvoorbeeld. kanoën, hiervoor is het nodig om geschikte platforms te bouwen of de oeverversterking aan te passen. In de buurt van de tank moeten geschikte kamers worden gebouwd om de apparatuur op te slaan.