Bouwdiensten

Soorten waterreservoirs in de tuin

Waterreservoirs in de tuin kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: natuurlijk en kunstmatig. De reservoirs worden als natuurlijk beschouwd, die zijn gemaakt in natuurlijke depressies van het terrein met een waterondoorlatende ondergrond. Deze tanks hebben meestal apparaten die het water omhoog houden en laten ontsnappen. Wordt gebruikt om ze met water te vullen, kan afkomstig zijn van: natuurlijke of kunstmatige bronnen. Natuurlijke reservoirs die worden gevoed met water uit natuurlijke bronnen, hebben meestal stromend water. De hoeveelheid instromend en stromend water kan variëren en hangt meestal af van de hoeveelheid neerslag.
Door de juiste vormgeving van de oevers en de bodem ontstaan ​​overal kunstmatige reservoirs. Hun bodem moet kunstmatig worden verzegeld. Deze tanks zijn meestal gevuld met water uit kunstmatige bronnen.
Een strikte scheiding van natuurlijke en kunstmatige reservoirs is soms moeilijk, omdat veel natuurlijke reservoirs bepaalde aanpassingen en apparaten nodig hebben om het onderhoud ervan te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld. de bodems van natuurlijke reservoirs worden versterkt met verschillende soorten aggregaat, bestrating of platen om periodieke reiniging en onderhoud te vergemakkelijken.