Bouwdiensten

Markering van de muren voordat de tegels worden geplakt

Markering van de muren voordat de tegels worden geplakt

Muren zijn zeldzaam, die met tegels kunnen worden bedekt zonder ze te hoeven bijsnijden. Zodat de randtegels overal even groot zijn, hun opstelling moet zorgvuldig worden gepland. De eenvoudigste manier is om de lengte van de tegels te markeren op een strook van twee meter en door deze verticaal en horizontaal op de muren aan te brengen, kijk zelf maar, waar de laatste rij massieve tegels zal komen. Overwegen, dat weinig kamers perfect gelijke hoeken hebben, deur- of raamopeningen, ze kunnen niet als uitgangspunt worden genomen voor de positie van de eerste verticale rij tegels. Om dezelfde redenen zijn plinten een slechte indicator voor horizontale rijen.

Je moet dus een verticale lijn tekenen met je potlood, met behulp van een gewicht dat aan een touwtje is opgehangen, teken een echte horizontale lijn met behulp van een waterpas en spijker er een strook langs langs de basis van de muur. Dit is de lijn die de positie van de eerste rij massieve tegels aangeeft. De beste positie voor bijgesneden randtegels is de onderkant van de muur tegen de plint. Zolang het plafond maar niet scheef staat, plaats geen bijgesneden tegels langs de bovenrand van de muur, aangezien ze daar meer zullen worden weergegeven.