Byggetjenester

Loft med isolert tak over sperrene

tmp9d22-1Taket er isolert over sperrene med ekstruderte polystyrenplater.

Tak med varmeisolering av skråningen laget av ekstruderte polystyrenplater på full boarding over sperrene, gjør det mulig å vise takstolen som et element i innvendig etterbehandling.

På forskalingen er det en dampsperre laget av polymer-bituminøs takpapp. Installasjonen av varmeisolerende plater laget av ekstrudert polystyren begynner med å spikre en treflate med en høyde som er lik tykkelsen på platen til kanten av takskjegget.. De påfølgende radene av brett plasseres tett presset på låsene med et forskjøvet skifte. Skjøtene til panelene skal fylles med polyuretanskum. Varmeisolasjonsplater festes til sperrene gjennom motlister og forskaling med spesielle negler eller skruer. Motbatterier bør forbores, at festene ikke sprekker eller splittes. Motbelegg må brukes for å gi en passende base for takbeleggets lekter eller forskaling og for tilstrekkelig ventilasjon, minimum tykkelse 4 cm.