Byggetjenester

Skrått grønt tak med tradisjonell lagoppsetting

tmp28e2-120 ° grønt tak med jordlag for lite gress og fjellvegetasjon
en) tverrsnitt,
b) Lengdesnitt.

Et skrått grønt tak med et tradisjonelt arrangement av taklag er en løsning som skiller seg fra et flislagt tak, tallerken, etc. praktisk talt bare toppstrøk. Fra innsiden – under sperrene – en dampsperre er installert. Det er et termisk isolasjonsmateriale mellom sperrene med et ventilasjonsgap igjen over det. Sperrene er dekket med full forskaling dekket med to lag varmesveiset takpapp.
For å forhindre at bakken glir nedover det skrånende taket, ca. 60 cm vannrette lekter.
På grunn av tettheten i taket i den grønne takløsningen, er det viktig å nøye lage ventilasjonsgapet over varmeisolasjonen. Lufttilførselsåpninger er laget under takskjegget, avtrekksåpninger i mønet eller gjennom ventilasjonspiper.