Byggetjenester

Gittertakbjelker

Gitterstoler og rammer: en), b), c), cl), f). h) takstoler, e), g), Jeg) rammeverk.

Figuren viser ulike typer gittertakbjelker og rammer som utgjør konstruksjoner av tre, som kan være laget av brett, tømmerstokker eller firkantet tømmer. Hovedsakelig brukes mekaniske kontakter for å koble sammen elementene: negler, bolter, presseringer og plater.

Takstoler: en) plankefagverk, b) tømmerstokk, c) overlegg som forbinder halvdelene’ fagverk, d) vertikal avstivning, c) spikrede skjøter, f) tilkoblingsdetaljer med fliser: pigg; 1,2 - øvre og nedre stropper, 3 - post, 4 - diagonaler, 5 - overlegg som forbinder sparakkordene, 6, 7 - avstivningsplanker, 8 - pressede plater laget av metallplater, 9 - avstandsstykke.

Gitterstoler laget av brett (Lynx. en) kan brukes til enkelttak og tak. Gavelstoler er ofte laget av to segmenter som er koblet sammen ved hjelp av boltede eller spikrede eksempler. Trusset vist i fig. b er laget av stokker, og de enkelte elementene er forbundet med trykkplater. Disse flisene kan også brukes til å koble sammen platene i takstolene vist på fig. d.

Takstolene og bjelkene skal installeres (utført) med bruk av en negativ pil (avbøyning oppover), at etter lasting vil bunnflensen på bjelken innta en horisontal stilling uten synlig nedbøyning.