Byggetjenester

Holdbarhet av strukturen

Bygninger og bygningskonstruksjoner skal, gjennom forventet levetid under spesifiserte miljøforhold og med riktig vedlikehold, samsvarer med det tiltenkte formålet.

Miljøforhold bør tas i betraktning når man bestemmer holdbarheten til bygningskonstruksjoner, som strukturen vil bli utsatt for, og plasseringen av strukturelementet i strukturen og metoden for beskyttelse mot uønskede faktorer.

For murbygninger er miljøforholdene delt inn i fem klasser:

— Klasa 1: tørt miljø - interiør i bolig- og kontorbygg, samt de indre lagene av membranvegger som ikke er utsatt for fuktighet.

Forsiktighet: Karakter 1 gjelder bare da, når veggen eller dens komponenter ikke er utsatt for ugunstige miljøforhold i lang tid under konstruksjonen.

— Klasa 2: fuktig innemiljø eller utemiljø inkludert elementer i ikke-aggressiv jord eller vann.

— Klasa 3: fuktig miljø med frost- og avisningsmidler.

— Klasa 4: sjøvannsmiljø - elementer helt eller delvis innebygd i sjøvann, elementer som ligger i sprutssonen eller i luften mettet med salt.

— Klasa 5: kjemisk aggressivt miljø (gass, flytende eller fast).

For betongkonstruksjoner, armert betong og forspente eksponeringsklasser avhengig av miljøforhold.