Byggetjenester

Hvordan skifte ut sikringer hjemme og hva er deres type?

Hvordan skifte ut sikringer hjemme og hva er deres type?

“Trafikkork” dagligdags kaller vi sikringer gjemt i en sikringsboks. Hvis de er årsaken til strømbrudd, kan vi takle dette problemet selv. Det er to typer sikringer i bruk: stirre, keramikk (smeltbar) og nytt, Automatisk.

Keramiske sikringer:

– før vi tar ut den ødelagte keramiske sikringen, må vi slå av hovedsikringen. Fjern deretter den defekte sikringen og sjekk den, om den delikate ledningen som går gjennom interiøret, brant ut,
– vi kjøper en sikring med de samme parameterne, som er skrevet på kanten av sikringsspissen, f.eks.. 8 EN, 20 EN,
– skru inn en ny sikring i stedet for den blåste og slå på hovedstrømforsyningen. Hvis sikringen går igjen – problemet er mer alvorlig og en elektriker bør ringes,
– Ikke reparer sikringer selv – brente kan bare byttes ut.

Strømbrytere blåser ikke, bare slå av. Alle brytere skal være i posisjon 1 altså slått på. Bare åpne sikringsskapet, finn sikringen, som byttet til 0 og sette ham tilbake på plass. Hvis sikringen bryter strømmen igjen, kontakt en elektriker.