Byggetjenester

Hvordan reparere membranventilen?

Hvordan reparere membranventilen?

Hvis gummimembranen er utslitt, eller hvis forstyrrelsen av dens forurensninger i vannet, må du slå av vannforsyningen. Demonter ventilen ved å plassere delene i den rekkefølgen de ble demontert, for å lette etterfølgende montering.

Vask membranen i varmt såpevann. Hvis den er ødelagt, må du erstatte den med en ny. La vannet renne et øyeblikk, for å skylle ut rusk og sette membranen på plass igjen – monter ventilen.