Byggetjenester

Loft med en knevegg over ytterveggene

tmp40d0-1Brukbart loft med takstol basert på det ytre, knevegg av tre.

Et alternativ til en murvegg i murstein er å heve takstolen på trekonstruksjonen .
Kneveggens trekonstruksjon skal forsterkes i retningen vinkelrett på ytterveggene med tang, som avstenger den med kolonnene med solide takstoler.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot å etterbehandle fasaden og opprettholde kontinuiteten til det varme isolasjonslaget ved krysset mellom ytterveggen og kneveggen og den isolerte takhellingen.

• En murvegg på utsiden av trekonstruksjonen gjør det mulig å fortsette den utvendige murveggen.
• Trekonstruksjonen muliggjør endring av fasadematerialet til fasaden av treplater.
• En bred lukket hette lar deg skjule hele kneveggen under takhellingen.