Byggetjenester

Isolering av gulvet på bakken – Ekspandert leire

Isolering av gulvet på bakken – Etter at det øverste humuslaget er fjernet, er gulvet med mekanisk komprimert ekspandert leire av fraksjonen 10-20 mm i lagtykkelse 20-25 cm. Komprimering reduserer tykkelsen på det utvidede leirelaget med ca. 10 %. I tilfelle jord med høy luftfuktighet, bør en polyetylenfilm plasseres under det utvidede leiresengen. Konstruksjonen av LECA-underlaget under gulvplaten på bakken sparer tid og kostnader sammenlignet med tradisjonelt brukte løsninger. Ett lag utvidet leire erstatter tre andre lag – sandbed, mager betong og isolering av isopor eller mineralull.

I stedet for det utvidede leiresengen under gulvplaten på bakken, kan du også bruke en ferdig utvidet leireblokk.

Byggets yttervegger – Veggblokkene har en formet tunge og rille, som muliggjør muring av vegger uten vertikale fuger. Det anbefales å bruke stangarmering ∅ 3 gjør ∅ 4 mm i horisontale skjøter, spesielt under vindusåpninger.