Byggetjenester

Isolering og drenering av kjellervegger – Ekspandert leire

Isolering og drenering av kjellervegger – På bunnen og veggen av fundamentgropen legges et geotekstil med en reserve (skille isolasjon skille jord fra det utvidede leiraggregatet). Det første laget med utfylling er ca. 5-10 cm keramzytu, som dreneringsrøret er festet på. Dette røret skal føre til absorpsjonsbrønnen, dreneringsgrøft m.m.. for å tømme drenert vann.

På grunnmurer (kjeller) vertikal fuktig isolasjon bør gjøres under bakkenivå. Grøften over avløpet kan også dekkes med utvidet leire, som gjør det mulig å redusere trykket på fyllmassen på ytterveggene. LECA er dekket av mekanisk komprimerte lag med tykkelse 30-40 cm. Etter å ha fylt utgravingen, skal den utvidede leire dekkes fra toppen med den gjenværende geotekstilreservatet. På bakkenivå anbefales det å legge en sandleie og lage et betongbånd rundt bygningen. Båndet skal være litt bredere enn fyllingen av de utvidede leiregropene, ja, at regnvann ikke trenger direkte inn i den ekspanderte leiren.

Denne løsningen har to funksjoner – det varmer opp kjellerveggene og drenerer bakken ved siden av bygningen, dirigere vannet direkte til avløpet. Separasjonslag laget av geotextil forhindrer silting av den ekspanderte leiren, og holder drenering i konstant effektivitet.