Byggetjenester

En sovesal med murvegg i murstein

tmp3ff-1En sovende struktur med en murvegg i murstein, i et klo-purlin tak med en knevegg.

Dormens frontvegg kan være laget av murstein, være en forlengelse av bygningens yttervegg eller være konstruert av tømmer, uavhengig av bygningens vegger. Dormerens murvegg kan dekkes med takbakker som danner takskjegg, samt gå utover disse strekningene. Dormeren kan eller ikke avbryte takhellingen ved takfoten og dermed kontinuiteten til takrennen .

Den presenterte strukturen til et sovende tak med en murvegg i murstein er basert på ytterveggen og utvekslingen mellom sperrene. Strukturen for sidevanns trekantede vegger er laget av ytterligere korte takbjelker basert på erstatning ovenfra, og på siden festet med avstandsstykker til sperrene.

For å oppnå en jevn overflate av taket over loftet og i kvisten, må du justere hettenivået i kvisten til nivået for flåttene i de fulle takstolene.