Byggetjenester

Måter å ventilere takhellingene på

tmpa880-1Måter å ventilere takhellingene på:
en) połać dachu z pojedynczą szczeliną wentylacyjną – enkanalsventilasjon,
b) połać dachu z podwójną szczeliną wentylacyjną – to-kanal ventilasjon.

Takdekket forhindrer fuktinntrengning i form av regn og snø, men det løser ikke problemet med fukt i de indre lagene i takhellingen. Under nedbør kombinert med sterk vind kan det komme en viss fuktighet under taksteinene. I tillegg trenger vanndamp inn i takflaten fra innsiden. Det utgjør ingen risiko så lenge det ikke kjøler seg ned til duggpunktet, der kondens oppstår. Kondens dannet i utilstrekkelig ventilerte taklag er spesielt farlig, hvor det er skadelig fukting i takstolen, varmeisolasjon og lekter.
Den største risikoen for fuktighet forårsaket av fenomenet vanndampkondensasjon oppstår om vinteren, når temperaturforskjellen mellom innvendig og utvendig er størst.
Slik at takkonstruksjonen ikke blir skadet av fuktighet, fjern fuktighet så snart som mulig, hvis opphopning senker takets termiske isolasjonsparametere. Den beste metoden for å eliminere fuktighet er å ventilere gjennom ventilasjonsåpningene, fordi luften som strømmer fritt gjennom sporene fjerner vanndamp. Riktig utført ventilasjon tørker effektivt hele taket gjennom luftbevegelsen forårsaket av vind og oppvarming av takflaten med sollys.