Byggetjenester

Prefabrikkerte skorsteinssystemer

drivstoff skorstein konstantSkorstein for faste drivstoff, hvor avgastemperaturen er 200-600 ° C.

Moderne prefabrikkerte skorsteinssystemer oppfyller strenge krav når det gjelder tekniske parametere og driftssikkerhet. De er motstandsdyktige mot høye temperaturer og syrer.

System skorsteiner skal brukes som tiltenkt:
• Systemer for fast brensel – egnet der, hvor avgastemperaturen er 200 -600° C.

• Tre-lags systemer med ventilasjon med bredere anvendelse - for fast brensel,flytende og gassformig, egnet for lave og høye avgastemperaturer (40 – 600° C).

• Skorsteinssystemer for fjerning av røyk fra kjeler med lukket brennkammer – gi den nødvendige mengden forbrenningsluft gjennom en luftkanal integrert i skorsteinssystemet.