Byggetjenester

Skrå tak

tmp43f8-1Påvirkningen av arrangementet av lekter i hovedhellingen og flisstrimlene festet på lektene på løsningen av takhellingen og innkjøringen av kvisten i takhellingen.

Typen takmateriale blir svært sjelden vurdert i designene, til tross for, at takformene ofte er veldig komplekse og inneholder mange plan i forskjellige geometriske former. Kompliserte traktater, i fravær av dimensjonal tilpasning til et bestemt produkt, kan være en kilde til implementeringsproblemer – bruk av en bestemt type belegg med dimensjoner som ikke er inkludert i designet, krever korrigering av designløsninger, og spesielt korreksjon av dimensjonene til takhellingene.

Den riktige utformingen av den valgte flisemodellen avhenger av takets form. Avstanden mellom lakkene avhenger av typen fliser og dimensjonene. I sin tur er mangfoldet av lekteavstanden verdien som bestemmer dekklengden til en gitt flis. Hvis det er elementer som sovende på taket, skråningsfeil, etc. deres dimensjoner bør ta hensyn til dimensjonen som er et multiplum av avstanden mellom lister – enkelte rader med fliser i tilstøtende bakker skal være på samme nivå.