Byggetjenester

Et system for å bygge vegger fra utvidede leirblokker

Byggesystemet basert på utvidet leire består av følgende byggevarer:

• LECA i bulkfraksjoner 10-20 mm, brukt som en ballast under gulvplaten og som en påfylling av grunnmurer, som reduserer ladetrykket på grunnmurene rundt bygningen og hindrer dem i å fryse.

• Fundamentblokker laget av en blanding av LECA-fraksjon 0-10 mm, sand og sement.

• LECA blokker med bredde 36,5 cm laget av en blanding av brøkdelen av ekspandert leire 4-10 mm og sement, beregnet for montering av yttervegger opp til en høyde 3 etasjer.

• LECA blokker for konstruksjon av skillevegger.

• Bredde U-beslag 36,5 cm, fungerer som permanent forskaling for å lage vindus- og dørkroker.

• Takblokker for rib-og-platetak av typen Teriva (takspenn til 7,2 m).

• Hulblokker av skorsteinsanlegg med og uten ventilasjonskanal samt flerkanals luftblokker.