Byggetjenester

Takhelling, dvs. takhelling

Takhelling, det vil si takhellingen bestemmes:

• Wartość kąta nachylenia połaci dachu do poziomu – uttrykt i grader.

• Stosunek wysokości połaci dachowej (h) til basen (en) uttrykt i en desimalbrøk (h / a).

• Stosunek wysokości połaci dachowej (h) til basen (en) uttrykt i prosent.

Hvis taket består av flere plan, bakkenes bakker må bestemmes separat for hver av dem. De anbefalte * bakkeskråningene er som følger, avhengig av takmaterialet:

o potrójna papa asfaltowa………………………………………3° (5%)-11° (20%)

o dobbel asfalt takpapp ……………………………….11°(20%)-22°(40%)

o blacha stalowa i aluminiowa trapezowa………………….over 11 ° (20%)

o blacha stalowa ocynkowana ……………………………….over 17 ° (30%)

o dachówka karpiówka podwójnie w łuskę ………….35° (70%)-50° (120%)

o ceramiczna dachówka holenderska…………………39° (80%) -47° (110%)

o en keramisk flis …………………..35° (70%) -42° (90%)

o ceramiczna dachówka marsylska …………………….35° (70%)-42° (90%).

For andre teknologier, følg produsentens anbefalinger.