Byggetjenester

Takhelling og typer takstøtter

Takhelling og typer takstøtter

I henhold til ITB-anbefalingen kan bølgepappebitumenplater brukes til taktekking med en helling på ikke mer enn 20 °. (44%). Avhengig av takvinkelen, bør en passende underkonstruksjon brukes til å støtte korrugerte takplater..

For mindre takskråninger bør solid forskaling eller vanntette trebaserte paneler eller kryssfiner brukes som underlag for taktekking.. I tilfelle av en større helling av disse bakkene, består underlaget til trekket av treår med avstand hver 45 eller 60 cm på takbjelkene. På den annen side skal panelskjøtene i sømmene parallelt med takskjegget ha en overlapping på min. 17 cm, og panelskjøtene i sømmene vinkelrett på takskjegget er laget i en bølge. Dimensjonene på årets tverrsnitt under dekselet avhenger av sperrenes avstand. Det følger av praksis, det med avstanden mellom sperrene til 100 cm, bør tverrsnittet av lektene være 4×6 cm, og for sperreavstand fra 100 gjøre 125 cm, det er 6×6 cm. For større avstander bør det nødvendige lektverrsnittet velges i henhold til statiske beregninger.