Byggetjenester

Tak i tre

Tak i tre.

Det er tak: over kjelleren, mellometasje og loft.

Tretak ble mye brukt til 1940-tallet. begge i trekonstruksjon, og murstein. Nylig ble disse takene hovedsakelig brukt i trebygninger for midlertidige og enfamilieformål. Takene som er vanligst i tre- og mursteinskonstruksjon er vist i figuren.

Bjelketak: en) isolert naken tak, b) tak med soffit isolert ovenfra, c) tak med blindloft, d) tak med dekorativt belegg, e) takbjelkelag, f) dobbelt stille tak, g) tømmerloft avstivet med diagonaler; 1 - takbjelke 12×20 gjøre 18 x 24 cm, 2 - tømmerbjelker 5 x 15 gjøre 5 x 30 cm, 3 - underetasje, 4 - takfôr laget av tykke brett. 13-19 m eller fra trebaserte paneler, 5 - dekorative veggplater, 6 - gips på sivmatter, 7 - blank brettetykkelse 25 mm, 8 - lameller 40 x 40 mm, 9 - legendarisk 50 x 70–50×90 mm, 10 - polepa, 11 - sand, 12 - tjærepapp eller takpapp, 13 - diagonaler 25 x 70 mm.

Det nakne taket er det enkleste når det gjelder konstruksjon (Lynx. en), som hovedsakelig brukes som loftsloft i bolig- og gårdsbygninger. Tykke brett er spikret til bjelkene ovenfra 25 mm, hvis bjelkeavstanden er mindre enn 1,0 m, eller tykke planker 32 mm, hvis loftet brukes, og bjelkeavstanden er ikke større enn 1,20 m. Platene er sammenføyd med en tunge og rille, på rabatt eller på en stripe.

I boligbygg er det lagt et skrånende isolasjonslag på taket (blandet leire med agn) tykk 10-15 cm eller fra isolasjonsplater, f.eks.. mineralull osv.. Papir legges på platene for taktekking og andre isolasjonslag, papp eller tjærepapir.

Taket med soffit isolert ovenfra er bedre isolasjonsmessig enn det bare taket (rys.b). Soffiten kan være laget av høvlede brett, som dekorativt, eller laget av kalkgips på sivmatter spikret til brett. Avhengig av avstanden på bjelkene, er soffiten laget av tykke brett 19 mm eller 25 mm.

I bygninger med flere etasjer brukes tak i flere etasjer med blindloft og en soffit. (rys.c) eller med et dekorativt omslag (rys.d). Taket og det dekorative taket er laget av tykke brett 19 mm eller 25 mm på lektene spikret til siden av bjelkene midt i høyden. Planker av dårligere kvalitet brukes til blinde taket enn til det dekorative taket.

I tradisjonelle tak med blindhimling ble et taklag brukt som isolasjonslag. I nyere løsninger kan partikelsementplater brukes i stedet for et blindhimling og isolasjon laget av polypp., gazobetonowe, fiberplater eller mineralullsmatter.

Bjelkelistloft (rys.e) den ble mye brukt i både tradisjonell og boligbygging, samt et annet reisemål. I disse takene plasseres bjelkene på et sand- eller slaggstrø, og blindgulvet heves ca.. 3 cm over bjelkene. Som et resultat overføres ikke vibrasjoner fra gulvet direkte til bjelkene. Takbjelker og brett i taket er skilt fra sengetøy og sengetøy med takpapp.

Dobbelt tak (kalt stille eller skole) vist i fig. f brukes til å forbedre de akustiske forholdene. Det øvre taket er bærende og skiller seg ikke fra bjelkelaget, den nedre er selvbærende. Vibrasjonene i overetasjen overføres ikke til underetasjen.

I rammebygninger laget av tømmer, brukes takene vist i fig. G, som kan være både som loftsloft, og mellometasje. Tømmerbjelker med et tverrsnitt på 5×15 cm gjør 5 x 30 cm er satt i trinn 30-60 cm og stivnet med kryss med lekter i avstand hver 1,5 m langs takets lengde. ,

Bali tak: en) tak med varmeisolasjon, b) dobbelt tak med varmeisolasjon, c), d) detaljer om avstivning av bjelkene; 1 - 5x tømmerbjelke 15 gjør 5×30 cm, 2 - underetasje 7. brett, trebaserte paneler eller kryssfiner, 3 - mineralullisolasjon, 4 - Brannsikker soffit laget av gipsplater 5 - dobbel gulvbjelke 5×15 cm, 6 - tverrstivere 25 x 75 mm, 7 - tykkelsebrett 25 mm.

I eldre løsninger ble undergulvet og soffit laget av planker, mens du er i det nye, som for eksempel. Kanadisk type, undergulvet er laget av kryssfiner eller et hardt brett laget av trebaserte materialer, og soffiten er laget av gipsplater festet til bunnen av bjelkene (rys.a).

Figur b viser et dobbelt gulv (stille) - mineralullisolering plassert på soffit; gulvet og taket overfører lasten til to uavhengig fungerende bjelker. Dette taket brukes hovedsakelig i flerfamiliebygninger. I enfamiliehus brukes vanligvis ikke varmeisolasjon i mellometasjer. Hvis du trenger det, den kan plasseres på takfôret (Lynx. en).