Byggetjenester

Ventilasjon på takhelling

Metoden for å ventilere skråtaket bestemmes av loftet og typen innledende dekklag som brukes

På det ubrukte loftet plasseres varmeisolasjonen på taket i overetasjen. Det naturlige ventilasjonsrommet er skapt av selve loftets volum mellom varmeisolasjonen og det opprinnelige dekklaget. Dette rommet skal være utstyrt med fri luftstrøm gjennom luftinntaksåpningene plassert under takskjegg og eksosåpninger i takryggen og i øvre del av gavlveggene.

På loftet er takventilasjonen begrenset til ventilasjonshull som ligger i takhellingen.

I moderne takkonstruksjoner er det to grunnleggende løsninger for ventilasjon av takskråninger:

• To-kanals ventilasjon – Brukes i konstruksjoner, der underlaget er laget av vanntettingsmaterialer, lagt på ombordstigning eller folie med lav dampgjennomtrengelighet. To ventilasjonsåpninger er nødvendige for at ventilasjonen skal fungere – den første mellom varmeisolasjonen og underlaget, det andre mellom underlaget og topptaket. Det nedre ventilasjonsgapet tørker varmeisolasjonen og takkonstruksjonen. Den øvre spalten forbedrer driften av den nedre spalten ytterligere, ytterligere sikre at fuktigheten tørker raskt, som kan komme under taktekking under nedbør kombinert med sterk vind,

• Enkanals ventilasjon – Vanndampen som strømmer gjennom takflaten fjernes til utsiden av luften som strømmer i ett gap dannet over det opprinnelige dekklaget, mellom kontrabatter.

Det er bare mulig å eliminere det nedre ventilasjonsgapet når du bruker et lag med innledende belegg laget av et spesielt høyt dampgjennomtrengelig ikke-vevd stoff..

Luftinntaksåpninger for ventilasjonsåpninger er plassert under takskjegget. Eksosåpningene er plassert i mønet. Lineær ventilasjon kan i tillegg understøttes i punkter ved å bruke spesielle ventilasjonsfliser, Det anbefales å plassere ventilasjonsfliser på steder der kontinuiteten i ventilasjonsgapet er avbrutt, f.eks.. ved takvinduer eller kvisevinduer.

tmpf65-2Ventilasjon på ubenyttet loft - luftinntak ved takskjegget, utløp i takryggen og gjennom ventilasjonsåpninger i gavlveggene.

tmpf65-3Ventilasjon av takskråninger med ett ventilasjonsgap mellom det første dekklaget, og toppdekningen, brukes i tak uten full forskaling.

tmpf65-1Ventilasjon av takskråninger med en ventilasjonsgap over varmeisolasjonen og den andre mellom den stive planken eller kryssfinérkappen og toppdekket.