Byggetjenester

Materialer

Belagte ark

tmp198-2Takbelegg laget av taksteinformede belegg, montert på lekter laget av kaldformede stålprofiler.

Metallplater er de mest brukte til taktekking …