Byggetjenester

Utvikler ABC – kraftteknikk

Er det en utvikler uten kunnskap om det grunnleggende om energi?? Det er mer et retorisk spørsmål.

Energetikk er en gren av vitenskap og teknologi. Det er også en gren av industrien, håndtere behandling av tilgjengelige energiformer. Den konverterer dem til former som er enkle å bruke til 1. Leverer alle industrielle prosesser, og også til 2. Kjøremaskiner og innretninger. Vi vet om det. Men i praksis, mer presist, energetikk inkluderer tilførsel av energikilder i to former, nærmere bestemt: 1. Elektrisitet - som leveres til mottakeren gjennom elektriske ledninger, produsert ved hjelp av turbiner og generatorer, 2. Varmenergien som tilføres mottakeren via varmetransportmediet, spesielt kan det være damp under høyt trykk, oppvarmet vann eller andre væsker. Ulike energikilder brukes til å varme opp de nevnte bærerne.

Derimot består energibransjen av, som du sikkert vet, i to deler: 1. Kraftverk, varme- og kraftverk, nemlig fabrikker, hvor primærenergi blir omgjort til sin nyttige form; 2. Industriens energinettverk, nemlig et system med enheter som gjør at energi kan overføres til forbrukeren.

Det må bemerkes, at energi ikke lenger er blant de sektorene i økonomien som har mest skadelig innvirkning på miljø og helse. Likevel iverksettes koordinerte tiltak på EU-nivå for å begrense mulige skadelige effekter.