Byggetjenester

ABC-utvikler – auksjon

Utviklere legger inn anbud. Så la oss gjøre det klart hva anbudet er.

Det åpne anbudet er en form for anbud. Det er preget av en invitasjon til en ubegrenset gruppe mennesker om å sende inn tilbudene sine. Dette gjøres vanligvis gjennom offentlige kunngjøringer.

Det åpne anbudet er en prosedyre for offentlige anskaffelser som fastsatt i lov av 29 januar 2004 r. Lov om offentlige anskaffelser, der når du svarer på en offentlig kontraktsmelding, alle interesserte entreprenører har rett til å legge inn bud, blant dem vinner det mest fordelaktige tilbudet.

Denne modusen er en av de to grunnleggende modusene, som tildeler offentlige kontrakter (det andre er et begrenset anbud), moduser som alltid kan brukes ved tildeling av offentlige kontrakter. Andre metoder for tildeling av offentlige kontrakter kan bare brukes i det tilfellet som er spesifisert i lov om offentlige anskaffelser.

Ubegrenset anbud er en ett-trinns modus. Oppdragsgiveren skal offentliggjøre en kunngjøring i Bulletinen for offentlige anskaffelser, a når det gjelder kontraktsvarsler, hvis verdi er lik eller større enn den som er spesifisert i art. 11 ute. 8 i lov om offentlige anskaffelser, kunngjøringen skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. I tillegg blir kontraktsmeldinger også publisert på oppdragsgivers nettsider (eller et annet nettsted). Den inkluderer også spesifikasjonene til de viktigste vilkårene i kontrakten, sammen med vedlegg.