Byggetjenester

ABC-utvikler – Eiendomsmegler

En løype som en utvikler ofte følger, er eiendomsmegler.

Eiendomsmegler (Eiendomsmegler), det vil si yrket knyttet til å knytte partene til transaksjonen. Avtaler som følger med kjøpet. Det er også salg her, Utveksling, leie, eller leie av eiendom. I følge handlingen av 21 august 1997 r. om eiendomsforvaltning (Journal of Laws. med 2016 r. punkt. 2147, Kunst. 179 avsnitt. 2) “en eiendomsmegler er en fysisk person med faglig lisens gitt i samsvar med bestemmelsene i eiendomsforvaltningsloven”. Nå for tiden, etter å ha kommet inn 2013 r. den såkalte. “dereguleringsloven” eiendomsmeglingsvirksomhet krever ikke lenger lisens, og bare aktiv ansvarsforsikring.

Fungerer i henhold til eiendomsforvaltningsloven, en eiendomsmegler har et spesifikt grunnlag for prinsippene for profesjonell aktivitet på dette området. Det er, som bør vektlegges, regulert yrke, som betyr, at det å utføre aktiviteter innenfor dette yrket krever å ha passende kvalifikasjoner eller oppfylle passende betingelser. Ved eiendomsmegling var det en tilstrekkelig lisens. Po “deregulering” mange yrker i 2013 r. en egen handling, Profesjonelle lisenser for eiendomsmeglere er avskaffet.