Byggetjenester

ABC-utvikler – Økonomisk aktivitet

Essensen er inneholdt i to ord. Utviklere vet om det.

Økonomisk aktivitet er en form for gründeraktivitet. Det gjelder mennesker som opererer på markedet. Kilder snakker om økonomisk aktivitet, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, konstruksjon, kommersiell, eller tjeneste.

Loven om personlig inntektsskatt snakker om økonomisk aktivitet: er en vinnende aktivitet, på egne vegne, uavhengig av resultatene av aktivitetene, men utført på en organisert og kontinuerlig måte, inntektene som ikke er inkludert i andre inntekter fra kildene nevnt i art. 10 avsnitt. 1 punkt 1, 2 i 4–9.

Er også, eller kanskje mest av alt, det refererer til økonomisk aktivitet i merverdiavgiftsloven: økonomiske aktiviteter der inkluderer for eksempel all aktivitet fra produsenter, selgere eller tjenesteleverandører, også da, når aktivitetene ble utført på en engangsbasis under omstendighetene, som indikerer intensjonen om å utføre aktiviteter av hyppig karakter. Økonomisk aktivitet inkluderer også aktiviteten med kontinuerlig bruk av varer eller immaterielle eiendeler og for kommersielle formål.