Byggetjenester

ABC-utvikler – investor

Utvikleren er en investor, Så la oss ta hensyn til hvem han er ved roten.

En naturlig person, en juridisk enhet eller en organisasjonsenhet uten juridisk personlighet, som investerer tidsfrie økonomiske ressurser i lønnsomme virksomheter. Investoren er en økonomisk enhet, som i et miljø som inneholder risiko, er ment å gjøre en aksjeinvestering ved å skape betingelser eller kjøpe eiendom, for eksempel industrianlegg - også som mellomledd for produksjon av varer eller tjenesteformål for fremtidig forbruk og direkte for å generere fremtidig avkastning på investert kapital. Investeringsprosessen muliggjør således innføring av utvidede sosiale reproduksjoner, det vil si å oppnå allment forstått økonomisk vekst.

Utvikleren er også en investor som er involvert i børshandel, for eksempel å kjøpe verdipapirer, eller kunstverk eller bare eiendeler for å tjene på fremtidige økninger i verdien (eller når det gjelder aksjepapirer, også utbytteinntekt).

Utvikler som investor, gjør en investering, bærer risikoen for å motta refusjon eller motta den innen en viss tidsperiode under visse forhold, tar også hensyn til risikoen for tap på den investerte kapitalen, og ved å bære risikoen for gevinst eller tap på investert eiendel. På grunn av risikoen involvert, forventer investorer generelt en premie på investeringene.