Byggetjenester

ABC-utvikler – konstruksjon

Utvikler betyr konstruksjon. Det er nesten et synonym.

Bygging er et felt av menneskelig aktivitet. Feltet er relatert til konstruksjon av gjenstander av konstruksjonsart. Det faller inn under vitenskapen, som er anleggsteknikk. Det er også en viktig gren av praktisk kunnskap. Så gjelder det teknikkene som brukes i bygningen. Hovedoppgaven til byggebransjen er først og fremst å oppføre nye bygninger. Bygg og anlegg behandler også, til po narkotika, ombygging, bygger om, moderniserings- og vedlikeholdsaktiviteter for eksisterende anlegg.

I nødvendige tilfeller inkluderer bygging også riving av bygninger, som for eksempel ikke oppfyller de tekniske kravene (for eksempel sikkerhet) eller det er andre grunner, gjennom hvilke bygninger må fjernes fra det okkuperte stedet (for eksempel en plan for å bygge en annen eiendom på samme grunn). Konstruksjon er derfor utførelse av et konstruksjonsobjekt på et bestemt sted, så vel som rekonstruksjonen, utvidelse og overbygning.

Settet med grunnleggende regler for implementering av byggeplasser er regulert i lov om 7 juli 1994 - Bygningslov (Journal of Laws. med 2017 r. punkt. 1332). Den spesifiserer alle nødvendige prosedyrer, å gå foran konstruksjon, eller reglene for implementering og prosedyrer etter bygging, regulering av aktiviteter i dette området.