Byggetjenester

Utvikler ABC – konstruksjonstilsyn

Utvikleren setter absolutt pris på konstruksjonstilsyn. Kanskje til og med med gjensidighet.

Vi lærer av velinformerte kilder, at “Poviat bygnings tilsyn inspektør er en av myndighetene i første omgang. Midler, at kompetansen til tilsynsinspektøren for poviatbygging dekker alle forhold innen konstruksjonstilsyn, som ikke er forutsatt av bestemmelser som er uttrykkelig forbeholdt andre myndigheter. Den såkalte kompetanseforutsetningen til tilsynsinspektøren for poviatbygg er i kraft. Hvis bygningskoden ikke vises nøyaktig, kompetansen til hvilket organ som er kompetent for aktiviteter innen konstruksjonstilsyn, midler, at de ligger nettopp i kompetansen til poviattilsynsinspektøren”.

Voivodeship tilsyn inspektør er en høyere autoritet enn poviat bygnings tilsyn inspektør. Poviat-tilsynstilsynet tar sakte beslutninger fra poviat-bygningsovervåkingstilsynet.

I praksis betyr konstruksjonstilsyn inspeksjoner for å overholde konstruksjonen med planen eller sikkerheten til bygningen, for eksempel etter katastrofer.