Byggetjenester

ABC-utvikler – landmåler

Hvem av oss vet ikke hvem landmåler er. Hvis utvikleren ikke vet det, betyr at han ikke er en utvikler.

Landmåler er navnet på yrket. Gjelder en person som arbeider med geodesi. Landmåling er en vitenskap om 1. Bestemmer også størrelsen og formen på jorden 2. Bestemme plasseringen av punkter på overflaten. Resultatet er en geodetisk feltundersøkelse og arbeid med ett kammer. Resultatet er ulike typer grafisk design, som kart eller profil. Også et tekstdokument av juridisk karakter (for eksempel når du avgrenser fast eiendom).

Før andre verdenskrig betydde yrket som landmåler mennesker som arbeider med geodesi som en vitenskapelig disiplin (det var strengt tatt et kunnskapsfelt). På den annen side en person i felten, håndtere oppmåling, utføre geodetiske arbeider relatert til måling av små områder (lavere geodesi), han var en sverget måler og var en person som praktiserte yrket offentlig tillit. Denne inndelingen var en del av den polske tradisjonen, men det har endret seg av politiske grunner etter 1945 år.

Slik at landmåleren kunne utføre uavhengige funksjoner innen geodesi og kartografi, det er nødvendig å ha faglige kvalifikasjoner, ervervet under feltstudier