Byggetjenester

Utvikler ABC – notarius publicus

Det er en form for en prest for forretningsanliggender. Det formaliserer endelig gode forhold. Utviklere vet dette.

Notarius publicus (etym. Helle. notarius, tidligere i Polen notarius) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Han er advokat som lager handlinger for å anvende loven. I noen grad gir det også juridisk bistand.

En notarius stilling i det polske rettssystemet
En notarius publicus er en advokat utnevnt av justisministeren som har fullmakt til å utarbeide notarialhandlinger og for det, å utføre andre notarialaktiviteter. Notarius virksomhet er blant annet regulert i lov av 14 februar 1991 år lov om notarier. I henhold til loven om notarier er en notarius en person med offentlig tillit, nyter beskyttelsen som offentlige tjenestemenn nyter. De viktige funksjonene til notarer i juridiske transaksjoner inkluderer å begrense søksmål ved å sikre kontraktsmessige aktiviteter under tilsyn av en profesjonell advokat., å ta vare på den formelle og juridiske korrektheten av de utarbeidede dokumentene, tar hensyn til rettsorden og viljen til personer på vegne av hvem han utfører en spesifikk notarialhandling.