Byggetjenester

Utvikler ABC – Civil Code

Hele systemet fungerer basert på borgerloven. Også utviklere.

Civil Code (forkortelse av borgerloven. eller på det juridiske språket i borgerloven) er en systematisk løsning. En løsning etter spesifikke regler (som refererer til den pandektiske systematikken). Civil Code er i hovedsak en samling av lovbestemmelser, og gjelder omfanget av sivil lov. Dette inkluderer igjen i det minste de grunnleggende settene med institusjoner innen dette feltet.

Loven som er i kraft i Polen - Civil Code, kommer fra 23 april 1964 r. Civil Code ble lansert med sin ikrafttredelse, med dagen 1 januar 1965 år, med unntak av artikkel 160–167, 178, 213–219 i 1058–1088, som trådte i kraft på datoen for kunngjøringen, eller 18 Kan 1964 r. Civil Code ble publisert i Journal of Laws nr 16, punkt. 93 med 1964[1]. Autoriteten, som utstedte retten var Seym of the People's Republic of Poland, og de forpliktede organene var Ministerrådet, Minister for nasjonalt forsvar og landbruksminister.

Innholdet i den polske borgerloven

Den polske borgerloven består av fire bøker: generell del (Kunst. 1–125) om blant annet personer og rettslige handlinger, og bøkene som regulerer etter tur: eiendomsrett (Kunst. 126–352), loven om forpliktelser (Kunst. 353–92116) og arvelov (Kunst. 922–1088). Bøkene er delt inn i titler, overskrifter for avdelinger, seksjoner i kapitler, og noen kapitler til avdelinger.