Byggetjenester

Utvikler ABC – skattekontor

Dette er et unikt tema, man må være seriøs. Utviklere har vanligvis dyp respekt for ham.

Skattekontoret er en enhet av Skatteetaten. Støtter sjefen for skattekontoret. Dette er igjen et organ for en ikke-kombinert administrasjon. Det rapporterer til finansministeren. Lederen for skattekontoret er skattemyndigheten i første instans, og en håndhevelsesmyndighet, samt et økonomisk etterforskningsorgan. I sin tur er direktøren for skatteforvaltningskammeret et klageorgan. Du kan referere til avgjørelsen fra skattekontorets leder.

Spesialiserte skattekontorer er skattekontorer som tilbyr tjenester til utvalgte eksisterende kategorier av skattebetalere. Disse inkluderer de såkalte store skattekontorene (provinsiell) og 2. skattekontor.

Om dagen 1 april 2015 r. skattekontorene gjennomgikk en konsolideringsprosess, økonomisk, med de rette stedene (overvåke dem) skattekammer. Som et resultat av konsolidering mistet skattekontorene statusen til budsjettsenheter de en gang hadde mottatt, og i dag er ikke kontorer autorisert til å bruke midler fra budsjettet, samt inngåelse av kontrakter, eller besittelse av eiendom. På den annen side mottok skattekamrene i kraft av loven hele den økonomiske forvaltningen av skattekontorer, eiendom som tilhørte dem og ble part i kontrakter inngått av disse kontorene.