Byggetjenester

Utvikler ABC – utvikler

Hvem er utvikleren? Svaret er godt illustrert av bildet av en mann i dress.

Investor, det vil si en fysisk eller juridisk person. Han investerer i bygging av fast eiendom (utleie eller salg av bolighus, kontor- og industrianlegg).

Tradisjonelt overvåker en utvikler hele prosessen som kalles investering, sammensatt av designfasen i begynnelsen av investeringen, gjennom konstruksjon, etter ferdigstillelse av konstruksjonen (renovering eller utvidelse), slutter med salg av fast eiendom eller leie av disse.

Reglene for vern av rettighetene til personer som eier fast eiendom skal reguleres av den såkalte utviklerloven., som styres av oppgaven med å regulere prinsippene som inngår i beskyttelsen av rettighetene til folk som kjøper et hus eller en leilighet, og som utvikleren påtar seg en formell og faktisk overføring av eiendoms eierskap for.

Utvikleren har som mål å utføre en rekke oppgaver, som er nødvendige for dette, at den valgte investeringen var vellykket, som forstås i form av en positiv investeringsbalanse. I lys av dette er utvikleren blant annet ansvarlig for
bestemme stedet, som hans investering skal bygges på; utarbeider et prosjekt, derfor har han tilsyn med det; overvåker byggingen og kontrollerer fremdriften av arbeidene; nøkkelferdig finish; organiserer salg av tilgjengelige hus eller leiligheter.