Byggetjenester

Utvikler ABC – rådhus

En utbygger uten god kontakt med rådhuset kan komme i gjeld.

Kommunekontor (i byer, et rådhus eller et kommunekontor) er en organisasjonsenhet av kommuner. Emnet for kontorets aktivitet er støtteaktiviteter 1. Ordføreren, 2. Ordføreren, 3. Borgermester, w, som vi finner ut av pålitelige kilder: “med hensyn til den planlagte gjennomføringen av kommunestyrets vedtak (byråd, byråd) og kommunens oppgaver (byer)”.

Sammensetningen av kontoret består av avdelinger og tilsvarende organisasjonsenheter samt uavhengige organisasjonsenheter. Organisasjonens struktur og settet med regler for kontorets funksjon skal defineres av regelverket gitt av kommunesjefen, ordføreren eller bypresidenten etter forskrift.

Kontorsjefen er ordføreren, ordfører eller bypresident. Bykontoret med poviat-rettigheter skal utføre funksjonene til poviat starosty, mens den kombinerte administrasjonen i en by med poviat-rettigheter er 1. Rådhus, 2. Poviat arbeidskontor, å være en organisasjonsenhet i byen, 3. Organisasjonsenheter som utgjør et hjelpeapparat for ledere av kommunale tjenester, vakt og inspeksjon.