Byggetjenester

Utvikler ABC – byggetillatelse

En god utvikler holder alltid øye med henne. Det er en kontrakt som kalles byggetillatelse.

Byggetillatelsen er et offisielt dokument. Det oppnås ved administrativ beslutning. Dette tillater igjen 1. Start og gjennomføring av konstruksjon, eller 2. Utførelse av andre byggverk enn bygging av et byggeobjekt (Kunst. 3 punkt 12 Byggelov (Journal of Laws. med 2017 r. punkt. 1332)).

Imidlertid, i motsetning til den bokstavelige notasjonen, den oppnådde byggetillatelsen er ikke tilstrekkelig for å starte byggearbeider. For det første må de aktuelle administrasjonsvedtakene bli endelige i samsvar med anleggsloven i den forstand som er angitt i den administrative prosedyrekoden. Po drugie, i henhold til regelverket, minst syv dager før arbeidet påbegynnes, må byggetilsynet underrettes om intensjonen om å starte arbeidet på de angitte datoene, og disse arbeidene kan startes hvis myndigheten ikke fremsetter innvendinger.

Byggetillatelsen skal utstedes i samsvar med lov om administrativ prosedyre, altså umiddelbart. Når det gjelder en sak som krever en forklarende prosedyre senest innen en måned og i spesielt kompliserte tilfeller - senest innen to måneder. I praksis er disse tidsbegrensningene omstridt.