Byggetjenester

Utvikler ABC – ledelse

God ledelse, de er gode utviklere. Ferdighet verdt sin vekt i gull.

Ledelse er det samlede omfanget av aktiviteter. Den tar for seg prosesser og beslutninger. Ledelse brukt på ressurser, mennesker, kapital eller organisasjon skal gi vilkårene for, først og fremst deres effektive funksjon, ledende, po drugie, for å nå de oppsatte målene.

Med begynnelsen av det 20. århundre, det har vært et forsøk på å basere ledelsen på et vitenskapelig grunnlag, opp til år 60. På 1980-tallet ble ledelsen forstått strengt ledelsesmessig, som en form for ledelseshandling, inkludert følgende sekvenser, knyttet til planlegging, organisering, avgjørende, motiverende og kontrollerende, som ble kalt klassiske styringsfunksjoner.

Innen klassiske ledelsesfunksjoner har den første "klassiske" ledelsen blitt kjent, Henri Fayol. Siden da har imidlertid ledelsesparadigmet endret seg radikalt, så det er verdt å ta hensyn til den eldre, mer generelle definisjoner: ledelse er kunsten eller praksisen med rasjonell bruk av midler for å nå de oppsatte målene.

Når det refereres til forretningsorganisasjoner, brukes begrepet forretningsadministrasjon noen ganger i stedet for ordstyring (ang. Business administrasjon).