Byggetjenester

Utvikler ABC – poviat starosty

Fylkeskontor vs utvikler. Slike sammenstøt finner sted.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty utfører funksjonene til en hjelpeenhet. Det kalles å trene, Som du vet, kommandoer 1. Styret for en bestemt poviat og styrets leder, og 2. Bydelsrådets vedtak.

I henhold til lov om poviat selvstyre er poviat kombinert administrasjon: 1. Fylkeskontor, 2. Poviat arbeidskontor, det er en organisasjonsenhet for en poviat, 3. Organisasjonsenheter, som utgjør et hjelpeapparat for sjefer for poviat-tjenester, vakt og inspeksjon.

I byen, på poviatloven, utfører bykontoret funksjonen til poviat starosty. Det er en hjelpeenhet som utfører ordrene til bypresidenten og bystyrets vedtak.

Distriktsrådets oppgaver utføres av byrådene, og oppgavene pålagt staroste og poviatstyret utføres av bypresidenten alene. Imidlertid kan en kommune ikke ha poviat-rettigheter, som har en leder eller ordfører.