Byggetjenester

Utvikler ABC – vannverk

Å kjenne vannnettverket er noe, hva hver utvikler skal være med.

Vannforsyningsnettet er et system med vannrør. De ligger utenfor mottakerens bygninger. De gir vann til befolkningen eller produksjonsanleggene. Vi skiller: 1. Gren vannforsyningsnett (åpen), hvor, som kilden sier ” retningen til vannstrømmene er kjent, som går gjennom transittrør, under strømmer hovedmengden vann gjennom de såkalte stamlinjene, så er det distribusjonslinjer i nettverket, ligger i hver gate, for eksempel, og sammenhengende hus. Det er ulemper her, nemlig de største diametrene er i begynnelsen, i tilfelle en feil, er portventilen koblet fra på en av busslinjene, så er det ikke vann bak henne. Fordelene er den relativt lille totale lengden på kablene”; 2. Ring vannforsyningsnett (lukket krets) og fordelene, slik som kontinuerlig sirkulasjon av vann i nettverket. Under en feil lukkes vannet bare i en bestemt seksjon, og andre steder strømmer det kontinuerlig. Ulempene derimot, er den totale lengden på vannledninger i nettet relativt større enn i grenenettet, dessuten er vannretningens retning ukjent; 3. Blandet.