Byggetjenester

Utvikler ABC – SØSTER

Utviklere betaler det, uansett, er det lønnsomt. Du må bare.

Trygd (SØSTER) er en statlig offentlig institusjon, Det utfører oppgaver innen sosialforsikring, i Polen. Det er en enhet for offentlig finanssektor.

Utvalg av aktiviteter, Sosialforsikringsinstitusjonens oppgaver og funksjon er definert i art. 66-72 av lov av 13 oktober 1998 år på sosialforsikringssystemet (Journal of Laws. med 2017 r. punkt. 1778) og vedtekten til sosialforsikringsinstitusjonen (Journal of Laws. med 2011 r. Nei 18, punkt. 93).

På grunn av typen hendelser som dekkes av forsikring, kan forskjellige typer sosialforsikring skilles ut, som for eksempel: pensjonsforsikring, gjenstand for beskyttelse er å oppnå en viss alder av den forsikrede; uføreforsikring - beskyttelsesobjektet dekker manglende evne til å jobbe eller forsørgerens død; sykdomsforsikring - gjenstand for beskyttelse gjelder arbeidsuførhet forårsaket av sykdom, foreldre eller behovet for å ta vare på for eksempel et familiemedlem; ulykkesforsikring, gjenstand for beskyttelse er manglende evne til å jobbe som et resultat av en hendelse klassifisert som en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.