Byggetjenester

Inndeling av byggevarer

Avhengig av bruken i konstruksjonen, byggematerialer kan stort sett klassifiseres i:

en) konstrukcyjne,
b) isolerende,
c) wykończeniowe.

Begge individuelle materialgruppene, og materialene i individuelle grupper har forskjellige tekniske egenskaper. Tekniske egenskaper inkluderer funksjoner: fysisk, mekanisk og kjemisk. Fysiske egenskaper inkluderer: tetthet, tetthet, porøsitet, vannabsorpsjon, brennbarhet, Varme motstand, Varmekapasitet, termisk utvidelse, etc.. Mekaniske funksjoner inkluderer: trykk- og strekkfasthet, skjørhet, hardhet, elastisitet, plastisitet, duktilitet, krype, slitasje og slagfasthet. Gruppen av de viktigste kjemiske egenskapene inkluderer: oksid og mineralsammensetning, korrosjonsbestandighet.

Materialene beregnet på konstruksjonen er påkrevd, at de har høy trykk- og strekkfasthet, passende hardhet og elastisitet, frostbestandighet og korrosjonsbestandighet.

Materialene som brukes til varmeisolasjon skal ha lav varmeledningsevne, lav tetthet, og høy porøsitet, etc..