Servicii de construcții

Clădire

Sisteme prefabricate de cosuri de fum

horn de combustibil în mod constantCoș de fum pentru combustibili solizi, unde temperatura gazelor de eșapament este de 200-600 ° C.

Sistemele moderne de coșuri prefabricate îndeplinesc cerințe stricte în ceea ce privește parametrii tehnici și siguranța operațională. Są odporne na działanie wysokich temperatur