Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – poviat starosty

Biroul județean vs dezvoltator. Astfel de ciocniri au loc.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty îndeplinește funcțiile unei unități auxiliare. Este stabilit în scopul exercitării, După cum știți, comenzi 1. Consiliul de administrație al unui anumit poviat și președintele consiliului de administrație și 2. Rezoluții ale consiliului raional.

Conform actului privind autonomia poviatului, administrația combinată poviat este: 1. Biroul județean, 2. Biroul de muncă Poviat, adică o unitate organizațională a unui poviat, 3. Unități organizatorice, care constituie aparatul auxiliar al șefilor serviciilor poviat, pază și inspecție.

În oraș, conform legii poviatului, biroul orașului îndeplinește funcția de starosty al poviatului. Este o unitate auxiliară care îndeplinește ordinele rezoluțiilor președintelui orașului și ale consiliului orașului.

Sarcinile consiliului raional sunt îndeplinite de consiliile municipale, iar sarcinile impuse staroste și comitetului de poviat sunt îndeplinite doar de președintele orașului. Cu toate acestea, o comună nu poate avea drepturi de poviat, care are un șef sau primar.