Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – inginerie electrică

Există un dezvoltator fără cunoștințe despre elementele de bază ale energiei?? Este mai mult o întrebare retorică.

Energetica este o ramură a științei și tehnologiei. Este, de asemenea, o ramură a industriei, care se ocupă cu prelucrarea formelor de energie disponibile. Le transformă în forme ușor de utilizat 1. Furnizarea tuturor proceselor industriale, și, de asemenea, la 2. Conducerea de mașini și dispozitive. Știm despre asta. Dar în practică, mai precis, energetica include aprovizionarea cu surse de energie în două forme, și mai concret: 1. Electricitate - care este livrată destinatarului prin fire electrice, produse cu ajutorul turbinelor și generatoarelor, 2. Energia termică care este furnizată destinatarului prin intermediul mediului de transport al căldurii, în special, poate fi abur sub presiune ridicată, apă încălzită sau alte fluide. Diferite surse de energie sunt utilizate pentru încălzirea purtătorilor menționați.

În schimb, industria energetică este alcătuită, după cum probabil știți, în două părți: 1. Centrală electrică, centrale termice și electrice, și anume fabrici, în care energia primară este convertită în forma sa utilă; 2. Rețele energetice din industrie, și anume, un sistem de dispozitive care permite transmiterea energiei către consumator.

Trebuie remarcat, că energia nu mai este printre sectoarele economiei cu cel mai nociv impact asupra mediului și sănătății. Cu toate acestea, se iau măsuri coordonate la nivelul Uniunii Europene pentru a limita posibilele efecte nocive.