Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – dezvoltator

Cine este dezvoltatorul? Răspunsul este bine ilustrat de imaginea unui bărbat în costum.

Investitor, adică o persoană fizică sau juridică. Investește în construcția de imobile (închiriere sau vânzare de case rezidențiale, birouri și instalații industriale).

În mod tradițional, dezvoltatorul supraveghează întregul proces numit procesul de investiții, compus din faza de proiectare la începutul investiției, prin construcție, după finalizarea construcției (renovare sau extindere), care se încheie cu vânzarea de bunuri imobile sau închirierea acestora.

Normele de protecție a drepturilor persoanelor care dețin bunuri imobile urmează să fie reglementate prin așa-numita lege a dezvoltatorului, care este ghidat de sarcina de reglementare a principiilor cuprinse în protecția drepturilor persoanelor care cumpără o casă sau un apartament, și pentru care dezvoltatorul efectuează un transfer formal și efectiv al proprietății.

Dezvoltatorul își propune să îndeplinească o serie de sarcini, care sunt necesare pentru aceasta, că investiția aleasă are succes, ceea ce se înțelege în termenii unui sold investițional pozitiv. Având în vedere acest lucru, dezvoltatorul este responsabil, printre altele, de
determinarea locației, pe care va fi construită investiția sa; pregătește un proiect, prin urmare, el are supraveghere asupra acesteia; supraveghează construcția și controlează progresul lucrărilor; finisaj la cheie; organizează vânzarea de case sau apartamente disponibile.